06-41174908

Huishoudelijk regelement

Dit is het huishoudelijk reglement van hondenschool Zuidwest Friesland.

De regels in het reglement zijn ervoor om het voor, tijdens en na de trainingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij vragen je dan ook als je gebruik maakt van onze faciliteiten, dit reglement goed door te lezen.

 1. Algemeen
  • Voor vragen, opmerkingen of suggesties kun je altijd bij je instructeur terecht.
  • Parkeer je auto zo, dat iedereen zijn auto goed kwijt kan. Maar blokkeer niet de doorgaande route.
  • Houd je hond altijd aan de riem, tenzij de instructeur anders aangeeft.
  • Onderling laten spelen van de honden (los of aan de riem) is niet toegestaan.
  • Het terrein bij de hondenschool is geen uitlaatplaats, zorg dat je je hond voor die tijd goed hebt uitgelaten. Mocht uitlaten toch nog nodig zijn (m.n. voor pups) dan kan dat langs de sloot, maar niet op het trainingsveld. Voor alle reuenbezitters: laat je reu niet overal tegenaan plassen/markeren.
  • Poep- en plasongelukjes kunnen alsnog gebeuren, maar ruim ze op. Buiten de deur staat een bak waar je het poepzakje in kunt deponeren.
  • Voorkom plassen en poepen op het kunstgras! Indien een hond toch per ongeluk op het kunstgras plast/poept is er een emmer sop beschikbaar om het schoon te maken.
  • Kinderen zijn welkom tijdens de lessen. Een volwassene dient toezicht te houden. In overleg met de instructeur mogen kinderen (vanaf ongeveer 12 jaar) deelnemen aan de lessen, maar ze moeten dan altijd onder begeleiding van een volwassene staan.
  • Laat je hond niet naar een andere hond toegaan en aai ook niet ongevraagd een andere hond.
  • Tijdens de lessen kunnen er foto’s en\of video-opnamen gemaakt worden, voor het gebruik op de website en Facebook van de hondenschool. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit bij ons aangeven.
  • Bij zonnig weer wordt het in de auto snel warm. Binnen zijn er benches/haken beschikbaar om je hond te stallen.
 2. Aansprakelijkheid
  • De deelname aan de cursus is voor je eigen risico.
  • Wees je ervan bewust dat je aansprakelijk bent voor alle schade die je hond aan anderen toebrengt.
  • Je moet een WA-verzekering hebben afgesloten, zorg dat je hond hier ook onder valt.
  • Hondenschool Zuidwest Friesland is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die door jezelf, je gezinsleden of je hond wordt aangericht. Dit geldt zowel voor schade aan anderen als voor schade die aan de accommodatie is aangericht.
  • Parkeren geschiedt op eigen risico.
  • Adviezen die door instructeurs van de hondenschool gegeven worden, kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van deze instructeurs voor de eventuele ongewenste gevolgen van de toepassing van deze adviezen. De eigenaar blijft te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag of optreden van zijn hond.
  • Wij werken met levende wezens en hierdoor geven wij geen 100% garantie op het resultaat. Voor een goed resultaat is ook de inzet van de eigenaar gewenst, en niet alleen tijdens de cursus.
 3. Inschrijving en betaling
  • Een cursusblok bestaat uit 10 (aaneengesloten) cursusweken, kosten € 130,00.
  • U dient voorafgaand aan de cursus het cursusgeld per bank of contant te hebben voldaan.
 4. De lessen
  • Zorg dat je op tijd bent voor de les. Meld je af, bij de instructeur, als je niet kunt komen.
  • Indien je je 3 keer aaneengesloten niet hebt afgemeld voor de lessen, dan word je automatisch uitgeschreven, er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
  • Je hebt per cursusblok recht op 2 snipperlessen die je aan het einde van het cursusblok mag inhalen. (een snipperles is een inhaal les waarvoor jij jezelf, met een geldige reden, hebt afgemeld bij je instructeur)
  • Indien er een les wordt afgezegd door hondenschool Zuidwest Friesland, dan schuift deze les door en wordt niet in mindering gebracht op het cursusblok van 10 lessen.
  • Als je vaste instructeur geen les kan geven, dan wordt deze les als het mogelijk is door een andere instructeur overgenomen. Mocht dit niet lukken, dan laten we je weten dat de les niet doorgaat.
  • Bij extreme weersomstandigheden (Code oranje/rood) wordt de les afgezegd en valt onder onvoorzien omstandigheden en zal komen te vervallen. Houd hiervoor FB/whatsapp en/of de website in de gaten.
  • Gedurende het cursusjaar zal hondenschool Zuidwestfriesland dicht kunnen zijn door vakantie. Deze weken zullen voor rekening voor hondenschool Zuid west Friesland. Zie punt 4.4.
  • Loopse teven zijn niet toegestaan. De 2 á 3 lessen die tijdens de loopsheid plaatsvinden mogen later ingehaald worden, of worden in mindering gebracht op de volgende nota.
  • Gebruik tijdens de training een riem van circa 1,5 meter en een halsband of tuig. Het gebruik van een flex-rolriem is niet toegestaan.
  • Correctiemiddelen en fysieke correcties passen niet binnen onze filosofie. Daarom is het gebruik van o.a. slipketting, prikband, stroomband, maar ook de anti-trektuigen die werken op basis van pijn, niet toegestaan.
  • De materialen die er staan, mogen alleen gebruikt worden op aanwijzing van een instructeur. Het is niet toegestaan deze zelfstandig te gebruiken. Ook kinderen mogen er geen gebruik van maken.
  • Bij de sportcurssusen kan er gevraagd wordt er van je verwacht mee te helpen met de onderdelen op te bouwen en weer af te bouwen.
 5. Gezondheid

*Bij vaststellen van Giardia dient er een negatief testresultaat te zijn voordat de hond weer mag deelnemen aan de lessen.

Slot bepaling

Tot slot  Bij het niet naleven van deze regels kun je van verdere deelname worden uitgesloten. Hondenschool Zuidwest Friesland behoudt zich het recht voor om dit huishoudelijk reglement te wijzigen, aan te passen en uit te breiden. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld via deze pagina.

Als een cursist handelingen tegen de hond gebruikt die hard en/of dieronvriendelijk zijn, dan kan deze cursist uitgesloten worden van de rest van de lessen. Onder deze handelingen vallen (ernstige) fysieke handelingen, maar ook handelingen die het geestelijk welzijn van de hond schaden. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk.

 

Copyright 2023 Hondenschool Zuidwest Friesland